Флаг на Русия в Хърватия - руски флаг

От избирателите 128 на румънското национално малцинство, включени в списъка на избирателите в Загреб, избирателите 21, т.е. 16,41%, гласуваха за гласуването, като избирателите 21 гласуваха, т.е. 16,41%, според бюлетините. Валидните списъци са 21 или 100,00%. Невалидни бюлетини с 0 или 0,00%.

Единствените кандидати за избор на представители на румънското национално малцинство в град Загреб бяха Михайло Тимко и неговият заместник Мария Блотнеж. Те получиха всички гласове.