Словашкият флаг

От избирателите на 172 на словашкото национално малцинство, записани в избирателния списък в Загреб, избирателите на 14, т.е. 8,14%, гласуваха, като избирателите 14 гласуваха, т.е.

Валидните списъци са 14 или 100,00%. Невалидни бюлетини с 0 или 0,00%.

Само представители на словашките национални малцинства в град Загреб бяха номинирани само от Златко Йевак и неговия заместник Джурджика Суша, затова получиха всички 14 гласове.