Турски флаг

От всички избиратели на 69 на турското национално малцинство, включени в избирателния списък в Загреб, избирателите 5, т.е. 7,25%, гласуваха за гласуването, като избирателите 5 гласуваха, т.е. 7,25%, според бюлетините.

Валидните списъци са 5 или 100,00%. Невалидни бюлетини с 0 или 0,00%.

Само Бари Ахмед и неговият заместник Теута Ахмад се състезаваха за представители на турското национално малцинство в Загреб. Те взеха всички гласове и че тези проценти на неотдавнашните турски избори в Турция също спечелиха Ердоган, те нямаше да трябва да отменят изборите там. Но неговата партия в Турция все още имаше контра-кандидати, докато при турците те не споделяха политически.