Украински флаг

От общия брой избиратели 308 на украинско гражданство, записани в избирателния списък в Загреб, избирателите 58, т.е. 18,83%, гласуваха за гласуването, като избирателите 58 гласуваха, т.е. 18,83%, според бюлетините.

Валидните списъци са 57 или 98,28%. Невалидни бюлетини с 1 или 1,72%.
ВИКТОР ФИЛИМА и неговият заместник МАРИЯ МЕЛЕШКО спечелиха гласуването 41, Славко Бурда и неговата заместник Наталия Павичич 16, така че украинците ще представляват Филима и Мелешко.