Израелско знаме

От общия брой избиратели 184 на еврейска националност, записани в избирателния списък в Загреб, избирателите на 33, т.е. 17,93%, гласуваха, от които гласуваха избирателите 33, т.е. 17,93%, според бюлетините.

Валидните списъци са 33 или 100,00%. Невалидни бюлетини с 0 или 0,00%.

Саня Зоричич Табакович и нейният заместник Дина Шосбергер Стампалия бяха единствените кандидати и поеха всички гласове. Тъй като няма реален избор, отговорът от почти 18 процента е повече от добър. Може би защото евреите, както и поляците и руснаците, които са постигнали най-високо ниво на изключване в тези малцинствени избори в Загреб, само жени са имали кандидати.