Пътни работи

Благодарение на обновяването на отводнителните работи, ул. "Заршье" пред номер 31, от 05. 10. от 08,00 часа до 07. 10. 2015. до 18,00 часа, ще бъдат затворени за целия трафик.

Морският маршрут по време на изпълнението на гореспоменатите работи ще бъде:

• Край - Cusciano - Graberje - V. Rabadana - Finish и обратно.

Бюрото за движение на гражданите предупреждава за потенциални трудности в движението и се моли за търпение и разбиране.